Zekât Neyi Temsil Eder, Neyi Temizler?

İsmail Doğu

 

SERBEST PIYASANIN DOĞUŞU

Adam Smith’in temsil ettiği 18. yüzyıl liberalizminin kökenleri, bir önceki yüzyılda yaşayan William Petty ve John Locke’un düşüncelerine dayanır. Özellikle ampirizmin (deneycilik) kurucusu olarak da bilinen Locke’un insan zihninin doğası üzerine, ona kadar yürütülen dogmatik düşünceye karşı olarak geliştirdiği “tabula rasa” (boş levha) anlayışı, liberal düşüncenin temellerini oluşturmaktadır. İnsan zihnini doğuştan bomboş bir levha gibi görerek, içeriğini yaşamı boyunca deneysel formlarla kendisinin doldurduğu anlayışı, insanı hem bireysel ve dolayısıyla özel bir konuma yerleştirmeye, hem de doğaya hâkim bir konumda göstererek ondaki imkânları kendi lehine özelleştirme imkânını sunmaya sebep olmuştur. Locke ile geliştirilen bu anlayış ile kapitalizmin birincil birikim aracı olmayı sürdüren kamu arazilerinin ve kaynakları- nın kapatılmasının, kısacası özel mülkiyet olarak sahiplenilmesinin felsefi gerekçesi böylece ortaya çıkartılmış oldu. Bu fikrin, Anglo- Sakson’da ortaya çıkması, tesadüf de değildir.


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :