Vakti Yeniden Onarmak

 

İNSANIN tesadüfler sonucu, evrimlerden
geçmek suretiyle varlık
bulduğuna inanan şirk anlayışı,
insanı amaca matuf varlık olarak
görmez. Tesadüf, beklenmedik
ortaya çıkıştır ve insan tabiattaki
başyapıt olarak telakki edilerek
ölümle sınırlı varlık alanına
hapsedilir. İlk insandan/peygamberden
beri her peygamber
ve müminleri insanın yaratılmış
olduğuna ve bu itibarla varlığı
verenin emirlerine karşı sorumlu
varlık olduğuna, ölümle ahiret
hayatının sonsuzluğuna geçeceğine
inanırlar.
Şüphesiz iman ve inkâr bir
seçimdir.

Ahmet MERCAN

 

İNSANIN tesadüfler sonucu, evrimlerdengeçmek suretiyle varlıkbulduğuna inanan şirk anlayışı,insanı amaca matuf varlık olarakgörmez. Tesadüf, beklenmedikortaya çıkıştır ve insan tabiattakibaşyapıt olarak telakki edilerekölümle sınırlı varlık alanınahapsedilir. İlk insandan/peygamberdenberi her peygamberve müminleri insanın yaratılmışolduğuna ve bu itibarla varlığıverenin emirlerine karşı sorumluvarlık olduğuna, ölümle ahirethayatının sonsuzluğuna geçeceğineinanırlar.Şüphesiz iman ve inkâr birseçimdir.

 


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :