Tevbesizliğe tevbe

Ramazan KAYAN

 

TAKVA ve fücur potansiyeli taşı- yan insan imanının gücü arasında kulluk imtihanını lehine dönüş- türebilir. Malum, masum olmayan insan sürekli masiyetlerle sınanı- yor. Hayat serüveni, hakta sebat edenlerle savrulanların sahnelendiği bir dünya değil midir? Günahla melul olan insan kulluk seferini her hâlükârda sürdürmek durumundadır. Günahlara rağmen rağbetimiz rıza ve rıdvanadır. Aslında günah insani bir reflekstir. Riskli olan ise günahta ısrar ve inattır. Hele hele günahın estetize edilmesi ve süreç içerisinde normalleşmesi, savunulması, toplumsallaşması ve yasallaş- ması en büyük tehdit… Yani gü- nahın kollarına kendini koy vermek, terk etmek, işte tükenişin en hazini…


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :