Tevbe ihmal edilmeyecek bir ibadettir

Dr. Mustafa AKMAN

 

TEVBE, Allah’a (c) nispetle, kişiye yeniden nimet ve lütûfta bulunmak; kula nispetle olunca da ma’siyetten dönmek anlamına gelmektedir. Buna göre günah işleyerek dinî hayattan uzaklaşan ve kendine yabancılaşan insanın yeniden dinî hayata dönüşüdür tevbe. Başka bir ifadeyle din de yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme biçiminde tanımlanan tevbe, Allah (c) ile mümin arasındaki dostluğun devamını sağlayan bir vasıta durumundadır. Zira her insan, lokal de olsa günah işleyebilir, günah işleyenlerin en hayırlısı ise tevbe edenlerdir. Buna göre tevbe, şer’î manada ma’siyetten, ma’siyet olduğunu kabul ederek süreye bağlamadan nedâmet duymaktır. Elbette ma’siyetten duyulan bu piş- manlık, tekrar yapma kudretinde olmasına rağmen bir daha tekrarlamamak üzere kararlılıkla ve mutlaka dinî gerekçeye binaen derhal ve bütün yanlış ve eksik iş- lerden vazgeçmek şeklinde olmalıdır. O kadar ki geç- mişteki gibi imkân olsa dahi bir daha dönmemek için gayret ve ciddiyet kendini adeta göstermelidir.


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :