Tevbe: Günahtan dönüş mü zihniyet değişimi mi?

Prof. Dr. Bilal SAMBUR

 

 

İNSAN, hayatını mekanik ve güdüsel olarak yaşayan
bir varlık değildir. İnsanın temel özelliği, hayatı üzerine
düşünmesi ve onu sorgulamasıdır. “Sorgulanmamış
hayat, yaşanmaya değer olmayan hayattır” şeklindeki
Platon’un sözü, önemli bir gerçekliğe işaret etmektedir.
İnsanın görevi, hayatı üzerine düşünmek ve
sorgulamaktır. Sorgulanmayan bir hayatın verimli ve
anlamlı olması mümkün değildir.
İnsanın hayatını sorgulaması, dünü ve bugünü arasında
fark olup olmadığı üzerine düşünmesi ve varlı-
ğının bütünü üzerine sürekli olarak tefekkürde bulunması
erdem düzeyinde bir duruşu ifade etmektedir.
İnsan, tutarlı olmaktan ziyade, tutarsızlıklarla ve zıtlıklarla
dolu bir varlıktır. İnsanın düşünce ve davranışları
arasında sürekli bir gerilimin, zıtlığın ve çatışmanın
olması kaçınılmazdır. Kişinin ‘ben nerede hata yapıyorum’,
‘ben de yanlış giden nedir’ sorularını sorması bü-
yük önem taşımaktadır. İnsanın soru sorması, hayatı-
nın ve varlığının akışını eleştirel olarak sorgulaması, insanın
kendisini inşa etmesinin, yeni bir insan olma çabasının
temelini oluşturmaktadır

İNSAN, hayatını mekanik ve güdüsel olarak yaşayanbir varlık değildir. İnsanın temel özelliği, hayatı üzerinedüşünmesi ve onu sorgulamasıdır. “Sorgulanmamışhayat, yaşanmaya değer olmayan hayattır” şeklindekiPlaton’un sözü, önemli bir gerçekliğe işaret etmektedir.İnsanın görevi, hayatı üzerine düşünmek vesorgulamaktır. Sorgulanmayan bir hayatın verimli veanlamlı olması mümkün değildir.İnsanın hayatını sorgulaması, dünü ve bugünü arasındafark olup olmadığı üzerine düşünmesi ve varlı-ğının bütünü üzerine sürekli olarak tefekkürde bulunmasıerdem düzeyinde bir duruşu ifade etmektedir.İnsan, tutarlı olmaktan ziyade, tutarsızlıklarla ve zıtlıklarladolu bir varlıktır. İnsanın düşünce ve davranışlarıarasında sürekli bir gerilimin, zıtlığın ve çatışmanınolması kaçınılmazdır. Kişinin ‘ben nerede hata yapıyorum’,‘ben de yanlış giden nedir’ sorularını sorması bü-yük önem taşımaktadır. İnsanın soru sorması, hayatı-nın ve varlığının akışını eleştirel olarak sorgulaması, insanınkendisini inşa etmesinin, yeni bir insan olma çabasınıntemelini oluşturmaktadır. • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :