Niçin ‘evet’ ? Çı ma ‘belê’, qandê çıçi ‘herê?

Hasan POSTACI

 

SIYASET felsefesi alanında ortaya çıkmış yönetim modelleri bakımından insanlık tarihi önemli bir müktesebat oluşturmuştur. Modern dünyada kabul gören, değerli görünen ise teori de demokrasi olarak tanımlanan toplumların kendi kendilerini yönetmesi esasına dayanan yönetim modelleri olmuştur. Birçok düşünüre göre her ne kadar demokrasi üzerinde ortak bir tanıma ulaşılmamışsa da asgari düzeyde kimi ortak paydalarda buluşulabilmiştir. Bu bağlamda yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi, siyasal partiler üzerinden örgütlenme, seçme ve seçilmede sınıf, cinsiyet ve zümre ayrımı yapılmaması ve eşitlikçi olunması, azınlık haklarının korunması, çoğunlukçu demokrasiden çoğulcu demokratik kültüre geçiş mekanizmalarının oluşturulması gibi geniş bir yelpazede ‘boş bir kap’ olarak görülen demokrasinin olgunlaştırılması yönünde tartışma ve değerlendirmeler hâlâ sürmektedir.


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :