Mazlum-Der’de Sular Duruluyor

Davut GÜLER

 

DÜN gibi hatırlıyorum, İstanbul’a gelişimin ilk yıllarıydı… Av. Şadi Çarsancıklı kardeşimle yeni tanıştığımız dönemdi. İnsan haklarıyla ilgili bir dernek çalışması içeresinde olduklarını söyledi ve benim de bu konuyla ilgili görüşümü sordu ve konu üzerinde mütalaalardan bulunduk. Böylece ben de kenarından da olsa bu sürece katılmış ve fikirlerimi süreci yürüten kardeşlerimizle paylaşmış oldum. Dernekleşmenin istişare süreci ağırlıklı olarak iki koldan, yani Ankara ve İstanbul’daki “İslami Yapılar”ın belirgin şahsiyetleriyle ve yine kendi alanında çalışmalar ortaya koyan ‘bilinen’ bağımsız şahsiyetlerle sürdürülüyordu. “İnsan hakları” ile ilgili dernekleşme süreci; 1980 askeri darbe sonrası oluşan “Bağımsız İslami Yapıların” 10 yıllık bir zaman diliminin ve 1989 “Soğuk Savaşın” ömrünü tamamlayıp dünyanın tek kutuplu bir sürece girdiği bir dö- nemde konuşuluyordu


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :