Küresel Sistem: Kurtlar ve Kuzular!

AV.CÜNEYT TORAMAN

 

Adından da anlaşılacağı üzere, küresel sistem, dünyayı kontrol eden veya kontrol etmeye çalışan gücün adıdır. Üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin dağılmasından sonra bu gücü kendi elinde toplayan güç odağını ifade etmektedir. Devletlerin kurulmasında, sınırlarının belirlenmesinde, bu devletleri kimlerin yöneteceğini belirleyen bir güçten söz ediyoruz. Bazı devletlerin sınırlarının cetvelle çizilmesi, geç- mişte sömürgesi olan devletlerin bağımsızlıklarına (!) kavuştuktan sonra sömürünün aynen devam etmesi, küresel sistemin izlerini göstermektedir. İki dünya savaşından sonra küresel sistem, daha kurumsal ve daha sistematik hale gelmiştir. Güçlü devletler, amaçlarını gerçekleştirebilmek için bir üst yapıya ihtiyaç duymuş, önce Milletler Cemiyetini, akabinde Birleş- miş Milletleri(BM) kurmuştur. İkinci dünya savaşından sonra küresel sistemin, “kutuplaşma” ve “çatışma” esası üzerine kurulduğunu, dünyadaki devletlerin Rusya ve Amerika arasında paylaşıldığını görüyoruz. Bir tarafta kapitalizmi temsil eden NATO, diğer tarafta komünizmi temsil eden Varşova Paktı, bu sistemin ana unsurlarıdır. Yani her iki blok, diğerinin sayesinde varlığını devam ettirmekte, birbirinden destek almaktadır


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :