Kur’an’a göre sorunlu kadın dövülür mü?

Hasan EKER

 

“ERKEKLER, kadın üzerine kavvam(idareci ve koruyucu)dır. Çünkü Allah birini diğerinden farklı yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkâr olanlar ve Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, sonra yatak içinde ilgisiz kalın. Bunlar da fayda vermezse bu defa (ev içinde)onlardan yüz çevirin. Eğer size itaat ederlerse artık aleyhlerinde bir yol tutmayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür”(Nisa,34) Aile bir kurumdur. Her kurumun kendi içinde bir işleyişi ve hiyerarşisi vardır. Hiçbir kurumda, hatta hayatta çift başlılık olamaz. Bu, hayatın düzenine ve akla terstir. Tevhit inancı aynı zamanda kâinatın tek başlı olduğunu ifade eder. • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :