KEMALE DOĞRU BIR YÜRÜYÜŞ: Tevbe

Abdulaziz TANTİK

 

TEVBE, insanı Allah’tan farklılaştıran ve ona sürekli insan olduğunu hatırlatarak onun acziyetini/aidiyetini idrak ettiren en önemli insani eylemdir. Ayrıca tevbe, kişinin hatalı oluşunun farkına vararak pişman olması ve bu pişmanlık ile pişerek hatalardan vazgeç- mesi üzerine olgunlaşması ve bu olgunluk üzerinden de yeni hatalarını fark edecek düzeye gelerek sürekli kendini aşarak yenilemesi ve daha iyi olmanın imkânlarını yakalamasıdır. İnsanın azgınlığının temelini oluşturan onun kendini müstağni saymasıdır der ‘ilahi hitap’. İnsan kendini müstağni saydığında kendi zaafının farkına varamaz. Eksik ve zayıf olduğunu kabul etmemek için kendi mükemmelliğinin dile gelmesi için her türlü baskıyı kurar. Bü- tün despotların yanlarında sürekli kendilerini aşırı derecede yüceltecek ve kutsallaştıracak soytarılar barındırmasının bir açıklaması da budur. Çünkü insan, sonsuzluğu ister. Ama bu sonsuzluğa kendiliğinden sahip olduğu zehabına kapılır. Hâlbuki sonsuzluk insana çabası karşılığı sunulan bir mükâfattır. İşte bu çerçevede insan, kendini tam ve kâmil gördüğünde yaptığı hatayı da başkasına yükleme cüretinde bulunur. • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :