Kayıp Halka İSLAM- TÜRK FELSEFE- BILIM TARIHININ ANLAM KÜRESI

Rüstem BUDAK

 

İSLAM’IN insanlık birikimi çoğalmaya, çeşitlenmeye, değişmeye ve olgunlaşmaya devam ediyor. İslam’ın düşünce, fıkıh, felsefe, bilim, kültür ve siyaset alanında insanlığa taşıdığı değerler çoğalıyor. Bu büyük birikimi tanımak ve anlamak için farklı yöntemler ile okumalar ve tasnifler yapılmaktadır. İhsan Fazlıoğlu, “Kayıp Halka/ İslam- Türk Felsefe- Bilim Tarihinin Anlam Küresi” adlı kitabında İslam’ın bu birikimini ‘İslam- Türk’ merkezli olarak Felsefe- Bilim tarihini ele almaya çalışıyor. İnsanlığın felsefe- bilim birikimi, dinin medeniyet düzleminde etkisini belirlemektedir ve yansıtmaktadır. Kitapta; Felsefe- bilimin dayandığı temel ilkeler, anlayışlar ile özellikle Türklerin Müslüman oluşu ile birlikte felsefe- bilimin aldığı yol geniş bir şekilde ele alınmıştır. • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :