İslami paradigmanın oluşumunda “Kuantum Düşünce Modeli”

Ferhat ÖZBADEM

 

KUANTUM esas itibari ile bir fizik teorisidir. Bununla birlikte zaman içinde psikoloji, felsefe, NLP ve daha birçok alan ‘Kuantum Teorisi’ ile ilişkilendirilmiştir. Bir fizik teorisi olarak kuantum ilkeleri üzerinden düşünce ve psikoloji üzerine yeni teoriler üretilebilir ve hatta kuantum felsefesi olarak adlandırılabilecek yeni bir felsefi akım olarak da kabul edilebilir. Kuantum kavramını ilk kullanan kişi Aristo’dur. Kuantum fiziği mikro (küçük) dünya ile ilgilenir. Daha önce kabul gören Newton Kanunları makro (büyük) dünya ile ilgilendi. Newton Fiziği sistemler ve bütün üzerinden izah yaparken Kuantum Fiziği ise atom ve atom altı parçacıklar üzerinden izah yapar. Kâinatta var olan her şey atomlardan, atomlar ise alt parçacıklardan meydana gelir. Kuantum Fiziği, atom ve alt parçacıklar seviyesinde var olanı açıklayan teoridir.


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :