Hakkımızda

         İNSANIN İNŞASI VE TOPLUMUN ISLAHI UZUN SOLUKLU BİR ÇABADIR

 

Yayıncılığı “iyiliği emredip kötülükten alıkoyma” faaliyeti olarak gören Özgün İrade, ‘ibadet’ bilinciyle nitelikli bir dergicilik yapmayı kendine ilke edinmiştir. Özgün İrade 2004 yılından bugüne, ‘’mermeri delen bir damla misali” hiç ara vermeden, sürekli aynı hedefleri esas alarak İslami yayıncılıkta uzun soluklu bir performans ortaya koymuştur. Bu da bizim için “ibadetin az da olsa sürekli olanı efdaldir” ilkesinin hayata geçmiş halidir.                                                                                                             

Özgün İrade Dergisi, Mayıs 2004’de 28 Şubat post-modern darbe sonrası yaşanan fetret döneminin travmasının ve psikolojisinin üzerimizde bıraktığı yorgunluğu atma ve ürkekliği silkme çabasının bir adımı olarak okunabilir. Derginin ‘Özgün İrade’ ismi, onun biz de uyandırdığı ’kararlılık’ vurgusu bu ismi edinmemizin en temel nedenidir.      

 

Mayıs 2004'de amatörce de olsa "Aylık İlmi Fikri Siyasi Dergi" sloganıyla 64 sayfa karton kapak siyah-beyaz olarak ilk sayımız yayınlandı. İlk sayımızdan bugüne kadar geçen onlarca sayıda dergiyi hiç ara vermeksizin çıkarmış ve hatta elinizdeki bu sayıya dek birleşik bir sayı dahi çıkarmamaya özen göstermişizdir. Bu ise bizim açımızdan da, dergicilik açısından da önem arz eden bir durumdur.

 

  Özgün İrade, kendi gerçekliğinden hareketle, ismiyle müsemma bir dergi olma iddiasındadır. Bir grup İslami duyarlılığı olan gencin 25 yıllık birikimine yaslanarak ve aynı zamanda ondan beslenerek, yaşanan tecrübeleri ve fikri birikimlerini ifade eden bir zemin ve imkândır. Buhranlı dönemlerde ismiyle ‘kararlılığa’ ve ‘özgünlüğe’ vurgu yapan Özgün İrade Dergisi; insanlarımız açısından bir umut ve küllerinden yeniden doğan bir heyecanı ifade etmektedir.

 

Özgün İrade Dergisi,   Soğuk Savaş” ın sona erdiği, küresel güçlerin yeni düşman algısının “İslami Terör” olarak pazarlandığı ve panzehir olarak Ilımlı İslâm projesinin dayatıldığı ve bunun yetersiz kaldığı yerlerde de yeni  "Sykes-Picot" senaryolarını devreye sokmalarına karşılık Müslümanları uyanık ve dikkatli olmaya çağırdı. 

 

Özgün İrade, ilerleyen süreçte doğal okuyucu çevresini İslam dünyasının seçkin aydınlarıyla tanıştırdı. Bu dünyanın sorunlarını ve acılarını kendi çapında Türkiye gündemine taşıdı. Batı uygarlığı ve Batı-merkezli küresel sistemin kaçınılmaz iflası karşısında İslâm’ın ve İslâm dünyasının dinamizmini özgüven yüklü bir derinlikle ortaya koyan dergimiz “21. yüzyılın acılarına ‘sahih İslâm’ın çare olacağını ve sorunların çözümünü ‘’Müslümanların Birliği’’ nin belirleyeceğini” ısrarla vurgulamaktadır.

      Özgün İrade Dergisi; ilk sayısından bugüne hiç aksatmadan sürdürdüğü istikrarlı yayıncılık performansı, ilkeli ve kuşatıcı yayın politikası, tavizsiz dik duruşu ve hayırlarda dayanışma ve yarışma şuuruyla İslami çevrelere tüm sayfalarını açmıştır. Dergimiz düşünce hayatımızı İslami temeller üzerinde yeniden “imar” etmeye, İlahi mesaja susamış gönülleri “tamir” etmeye yönelik çabaları ile dünya ve ahiretimizi “mamur” kılma mücadelesine heyecanla ve kararlılıkla devam etmektedir.

         Dergimiz ‘Özgün İrade’, uzun soluklu yürüyüşüyle, "İnsanın inşası ve toplumun ıslahı uzun soluklu bir çabadır" anlayışıyla gayretini sürdürmektedir.

 


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :