Yazar: Yusuf Yavuzyılmaz

1 2 3 10 / 21 Yazılar

Bir Dosttan Ayrılmak

YUSUF YAVUZYILMAZ Dergiler söz konusu olduğunda hemen akla Cemil Meriç’in “Dergiler, hür tefekkürün kaleleridir” sözü gelir. Kuşku yok ki, bu ifad [...]

Batı Karşısında Farklı Tutumlar

YUSUF YAVUZYILMAZ genel olarak ideolojilerin tanımladığı gibi tek boyutlu bir Batı yoktur. Batı, içinde de rahatsız olan aydın ve gruplar vardır. [...]

Cumhuriyet Modernleşmesi ve Medine Vesikasının Siyasi Değeri

YUSUF YAVUZYILMAZ Siyaset felsefesi, “devlet nedir, devlet gerekli midir, birey –devlet ilişkisi nasıl olmalıdır, sivil toplum nedir, ideal toplum [...]
Türk Dış Politikasının Düşünsel Kökenleri ve Zorluklar

Türk Dış Politikasının Düşünsel Kökenleri ve Zorluklar

YUSUF YAVUZYILMAZ Tanzimat Fermanı’nın ilanı, Osmanlı imparatorluğunun yaşadığı eksen değişikliğinin yasal düzeydeki ilk büyük dönüşümünün ilanıyd [...]

Din, Sekülarizm ve Ahlak

YUSUF YAVUZYILMAZ Ahlak, din ve felsefenin yaklaşım, kaynak ve yöntemleri farklı olsa da, ele aldıkları konular bakımından ortak alanlarından biri [...]

Küreselleşme; İmkânlar ve Sorunlar

YUSUF YAVUZYILMAZ Sosyal bilimlerde bir kavram üzerimde tartışırken atılması gereken ilk adım, söz konusu kavramı tanımlamaktır. Çünkü tanım yapıl [...]
Umut ve Fitne Arasında Yeni Siyasal Gelişmeler

Umut ve Fitne Arasında Yeni Siyasal Gelişmeler

YUSUF YAVUZYILMAZ Yeni kurulan siyasal partiler, Türkiye siyaseti açısından farklı siyasal gelişmelere işaret ediyor. Yeni partilerin kurucu aktörl [...]

Siyasal İslam Tartışmaları

YUSUF YAVUZYILMAZ Uzun süredir tartılmakta olan “Siyasal İslam” konusu, bir süre önce Ak Partiden ayrılıp kendine yeni bir siyasa yol çizmeye çalış [...]

Yeni Parti Arayışları

YUSUF YAVUZYILMAZ Yeni parti arayışları, parti kurmaları beklenen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan üçlüsünden Ahmet Davutoğlu’nun parti [...]
Cumhuriyet Üzerine Düşünceler

Cumhuriyet Üzerine Düşünceler

YUSUF YAVUZYILMAZ Hiç kuşku yok ki, bir yönetim modeli olarak Cumhuriyet ve halkın rızasına dayalı bir iktidar belirleme yöntemi olan demokrasi, sa [...]
1 2 3 10 / 21 Yazılar