Dilim Ol Söyle

Dilim Ol Söyle

Mustafa Özçelik edebiyat alanında çeşitli türlerde kitapları olan bir şahsiyet ve esasen şiir açısından da şair yönü belirgin olan bir edebiyatçımızdır.
Çıra Edebiyat dizisinden iki kitabı yayımlanmış bulunmaktadır. ‘Bir Irmak Düşü’, diğeri ise, ‘Dilim Ol Söyle’ dir.
Şiirlerinde genellikle serbest vezin göze çarpsa da Necip Fazıl, Mehmed Âkif örneğinde olduğu gibi cumhuriyet döneminde yaşayan ‘İslamcı’ şairlerden etkilenmiş, bununla birlikte, o değerli şahsiyetlerinde etkisinde kalarak Osmanlı şiir geleneğine vakıf olup şiirlerinde kafiyeye de yer vermiş ve yine bunlarla birlikte, kendi şiir dilini, poetikasını da oluşturmuştur.
‘Bir Irmak Düşü’ nde toplam on altı şiir bulunmaktadır. Şairin ‘Güz Aynası’ şiirinde şu satırlar yer alır:
“Saçların hangi nisanda çözüldü bilmiyorum
Uykunda hangi melekler güldü sana
Ateş bu dediler tuttum ve yandım
Külümden yapılan bu sırça saraya sen
Sabahın diri gülleriyle aşka uyandın”
İkinci şiir kitabı ‘Dilim Ol Söyle’ de de, yukarıda belirttiğimiz üzere yer yer serbest, ama kendi bütünlüğü içerisinde kafiye de bulunan şiirlere yer vermiştir.
Şairin bu eseri toplam üç bölümden oluşmakta… ‘Dağ Gazeli’ şiirinde, şair şunları terennüm eder:
“Dağ denince aklıma
Hep o uzun keder gelir
Ölümler dirimler üstüne
Üstüme serin sular serpilir”
Şiir bir edebi tür olmakla birlikte, aynı zamanda içerdiği doneler açısından şairin hayatı anlama, yorumlama biçimi olarak da bir nevi felsefi metin sayılabilir. Hemen her toplumda şiir geleneği vardı. Bize miras kalan şiir geleneğinin esas menba’ı ilk dönem Arap iklimiydi. Önce şiir vardı, sonra hikâye ve daha sonra ise’ roman’ bir edebi tür olarak hayatımızda yer aldı. Deneme türünü de unutmamak gerekir; Mustafa Özçelik’in ‘Kitap Kitabı Çağırır’ deneme kitabını da…
Çıra Edebiyat’ a bu güzel ve anlamlı yürüyüşünde şiir, deneme, hikâye, öykü tadında başarılar diliyoruz…
————————————————————————————————————————————
Mustafa Özçelik, Bir Irmak Düşü, Şiir, 1.Basım Aralık 2017, Çıra Yayınları
Mustafa Özçelik, Dilim Ol Söyle, Şiir, 1.Basım Aralık 2017, Çıra Yayınları

Yorumlar

Site Yorum 0