MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan:   “Yeni Dönemde Türkiye 28 Şubat Utancından Kurtarılmalıdır”

MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan: “Yeni Dönemde Türkiye 28 Şubat Utancından Kurtarılmalıdır”

Bir süredir Mazlum Der farklı ve yeni bir eyleme imza attı. Her yıl,28 Şubat’ın yıl dönümlerinde yapılan eylem veya basın açıklamaları şimdilerde her ayın 28’inde yapılmakta. Sık aralıklarla gerek adliye önlerinde gerekse farklı alanlarda yapılan eylemlerden amacınız nedir, neler bekliyorsunuz? ‘28 Şubat Yeter Artık’ başlıklı eylemleriniz devam edecek mi?

3 Ocak 2018 Çarşamba günü MAZLUMDER Genel Merkezi ve Şubeleri Adliye önlerinde üye ve gönüllüleri, diğer STK temsilcileri, üyeleri ve mahpus yakınları ile 28 Şubat 2018 Çarşamba gününe kadar aralıksız her hafta basın açıkla- maları yaparak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Meclisin, Hükümetin, Adalet Bakanı’nın ve Kamuoyunun 28 Şubat Post-modern darbenin brifingli yargı karalarıyla açtığı yaranın bir yö- nüyle kanamaya devam ettiğine dikkat çekmek istedi.

14 Şubat 2018’de Diyarbakır, Sivas, Batman ve Bolu Cezaevleri önünde yapılan basın açıklama- larına toplumun her kesimi ilgi duydu. Basın ve medya konuyu manşetlere taşıdı.

28 Şubat günü yine şubelerimizle birlikte STK’ların geniş desteği ile 28 Şubat sürecinin mahpusları ve yakınlarının çektikleri acıya dik- kat çekmeye çalıştık.

Daha önceki yıllarda sadece yeni yılın 28 Şubatında değiniliyordu. Üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş bu sürecin sadece yılda bir defa hatırlamanın bir şeyleri eksik bıraktığını hissettik. MAZLUMDER GYK’sında mahpusların ve yakınlarının her gün yaşadıkları acıyı paylaş- mak ve tekraren hatırlatmak için hiç olmazsa her ayın 28’inde çağrımızı yenileme kararını aldık.26 Mayıs Cumartesi günü yine Diyarbakır, Sivas, Batman, Bolu ve Adana cezaevleri önünde iftarlı basın açıklaması yaptık.

Basın açıklamalarına kamuoyunun ve bası- nın ilgisi hangi seviyede; Mazlum Der olarak bu ilginin artması yönünde neler yapıyorsunuz?

MAZLUMDER basın açıklamaları yapmaya başladığı ilk haftalarda siyasetçiler de dâhil birçok yetkili ve toplumun değişik kesimleri 20 yıldan fazladır yüzlerce kişinin hâlâ yattığını şaşkınlıkla karşılamışlardı… Brifingli ve FETÖ’cü paralel yargının yüzlerce insanın hayatını nasıl kararttığını, umutları söndürdüğünü, an- ne-baba, eş ve evlat hasreti ile yüreklerini nasıl yaktığının farkındadır.

28 Şubat mahpuslarının gönderdikleri mektuplardan sergi, kitap ve albüm gibi çalış- malarımız var. Önümüzdeki süreçte bunları kamuoyu ile paylaşacağız.

28 Şubat 1997 ve öncesi yıllarda mahkûm olmuş ve yaklaşık 20-25 yıldır cezaevinde olan ’28 Şubat Mağdurları’ nın şu an gelinen noktada ‘içerideki’ durumları, hukuki durumları nasıl?

Mahpuslar bu faaliyetimizden ve bize destek veren herkesten memnun olduklarını ifade etmektedirler. En azından unutulmadıkları için bu mütevazı ama samimi çabayı çok önemsiyorlar.

Mahpuslar ve aileleri başta Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanı ve hükümetin bu konuya duyarlı oldukları inancıyla ümitleniyorlar.

Biz MAZLUMDER olarak 28 Şubat sürecini başından beri takip ettiğimizden dolayı bu dönemdeki yargının darbecilerin baskısıyla karar verdiğini iddia ediyoruz. Bunu toplumun her kesimi kabul etmektedir. Siyaset kurumu “yeniden yargılama” yolu açabilir. Camianın hukukçuları ile birlikte hukukçularımız hukuk tekniği hususunda çalışıyorlar. Cumhurbaşkan- lığı avukatlarının da konuyla ilgili açıklamaları da yaklaşık olarak aynı merkezde.

24 Haziran seçimleri ile birlikte yeni bir dönem başladığına göre Türkiye artık eski kam- burlarından ve ayıplarından kurtulmalıdır.28 Şubat utancından ülke kurtarılmalıdır.

28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Saraçhane Parkında yaptığınız eylemde konuşmacılar ve mağdur yakınları, cezaevinden çıkarılıp ev hapsi- ne konan Amerikalı rahip Brunson’a göndermede bulundular. PKK, FETÖ işbirlikçisi ve ajan olarak suçlanan ABD’li papaza gösterilen ilginin, hassa- siyetin neden yerli mahkûmlara gösterilmediği anlamında ifadelerdi bunlar… Mazlum Der’in bu konudaki yaklaşımları nelerdir?

Rahibin cezaevinden çıkarılıp ev hapsine tabi tutulması rahip açısından olumlu bir gelişmedir. Biz MAZLUMDER olarak“Kim olursa olsun zali- me karşı, mazlumdan yana” ilkemiz gereği her insanın hak ve hürriyetini önemsiyoruz.

Konuşmacıların yakınları ile rahibi kıyaslamaları kendi takdirleridir.

Ancak, 28 Şubat post-modern darbenin failleri yargılandı ve ceza aldılar. İyi hallerinden(!) ve yaşlılıklarından dolayı denetimli serbestlikten yararlanıyorlar. Brifingli ve paralel yargının ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm ettiği insanlar 20-25 yıldır hapiste çürütülüyor. Siyaset bu çelişkileri düzeltmelidir. Adalet hepimiz için/ bütün insanlar için olmalıdır.

‘28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilmeli’

MAZLUMDER 2018 yılının ilk aylarından bugüne her ayın 28´inde ülkemizin çeşitli şehirlerinde Müslüman kitleler ve kamuoyu nezdinde duyarlılığı artırmak adına yapılması planlanan eylemler zinciri içerisinde 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İstanbul/Fatih Saraçhane Parkı´nda bir eylem gerçekleştirdi.

Eyleme, basın açıklamasına STK´lardan ev sahibi MAZLUMDER İstanbul Şubesi, AKDAV, Özgün İrade Dergisi, Köklü Değişim Dergisi, Asder, Mustazafder gibi yapılar destek verdiler. Genel Başkan Ramazan Beyhan’ın konuşmasıyla başlayan açıklamalar, STK temsilcilerinin ve mağdur yakınlarının kısa konuşmalarıyla devam etti. Avukat Kaya Kartal´ın aşağıda yayımladığımız basın açıklaması metninin okunması ile son buldu.

28 ŞUBAT BİTSİN ARTIK
Cezaevleri söz konusu olduğu zaman, 28 Şubat zulmünün en ağır ve vahşi şekliyle devam ettiği hepimizin malumudur. Malumun ilanı için defalarca bu meydan dâhil çeşitli meydanlar- da, adliye ve cezaevi önlerinde, dernek binalarında, kapalı salonlarda toplandık, toplanıyoruz. Her seferinde “Yeter Artık!” dememize rağmen maalesef birileri için yetmemiş olacak ki bu zulüm devam ediyor.

90´lı yıllardan bugüne Türkiye ve dünyada çok şey değişmiş, rejimler yıkılıp rejimler kurulmuş, heyecan uyandırıcı devrimler ve halk hareketleri yaşanmış, işgaller ve darbelerle toplumlarımız baskılanmaya ve son yaşadığımız darbe girişimi ile 28 Şubat tekrar hortlatılmaya çalışılmıştır. Bütün bu değişimler karşısında değişmeyen bir zulüm olarak yargıdan kaynaklanan zulümler devam etmiştir.

28 Şubat´ın brifingli yargısı ile yerini bıraktığı paralel yargı süreçlerinde her ideolojiden binlerce insan sanık sandalyesine oturtulmuştur. Bu insanlar torba dosyalara dâhil edilerek haberdar bile olmadıkları sözde eylemlerin sözde failleri yapılarak devletin faili meçhul sicili temizlenmeye çalışılmış ve tıkıldıkları cezaevlerinde unutulmaya terk edilmişlerdir.

Bu zulme, ‘Dur!´ demek için konuştuk, konuşacağız; bağırdık, bağıracağız…
28 Şubat´ın brifingli yargısının ve bu yargının tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının hukuksuz kararları ile devlete karşı suç işlediği iddiası ile 20 yılı aşkın süredir ceza- evlerinde tutulan 28 Şubat Mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar.

Defalarca vurguladığımız üzere kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve aileleri- nin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta Yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir.

28 Şubat mahpuslarının Kurban Bayramını aileleriyle birlikte geçirmelerini bekliyoruz. Bunun için herkes bahaneleri ve korkuları bir tarafa bırakarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

MAZLUMDER olarak,
Brifingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri, iş yoğunluğu bahane- sini bir tarafa bırakarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ediyoruz.

28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat´ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz.

28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Yorumlar

Site Yorum 0