Etiket: Eğitim

1 2 10 / 13 Yazılar
Eğitimde Bir ‘Ziya’ Arayışı

Eğitimde Bir ‘Ziya’ Arayışı

Sözün bittiği yerdeyiz. Bu yüzden sözü itinalı ve de tasarruflu kullanmaya özen göstereceğim. ‘Milli Eğitim’ adının vurguladığı ‘milli’liğe pek yakın ...
Eğitimde Dönüşen Kim?

Eğitimde Dönüşen Kim?

Wang, rüyasında bir kelebek olduğunu görmüştü. Çimenlerde, çiçeklerin üzerinde oturuyordu. Bir yerden başka bir yere uçup duruyordu. Sonra uyandı. Ken ...
Öğrenmenin Doğallığından Eğitimin Çölüne Düşüş -İnsanoğlunun nesneleşmesinin tarihine kısa bir giriş denemesi-

Öğrenmenin Doğallığından Eğitimin Çölüne Düşüş -İnsanoğlunun nesneleşmesinin tarihine kısa bir giriş denemesi-

Eğitim-öğretim ile ilgili arayışlar, tartışmalar ve farklı uygulamalar insanlık tarihi kadar eskidir. İlk topluluklardan bu yana insanoğlu hem bireyse ...
Liselerde ”Zor”unlu Eğitim Meselesi

Liselerde ”Zor”unlu Eğitim Meselesi

Eğitim; genel olarak olumlu yönde istendik davranış değişikliği olarak tarif edilir. Bu davranış değişikliği bilişsel, duyusal ve motor davranışların ...
Eğitimde Dönüşen Kim?

Eğitimde Dönüşen Kim?

Wang, rüyasında bir kelebek olduğunu görmüştü. Çimenlerde, çiçeklerin üzerinde oturuyordu. Bir yerden başka bir yere uçup duruyordu. Sonra uyandı. Ken ...
YENİ TÜRKİYE’NİN EĞİTİM VİZYONU

YENİ TÜRKİYE’NİN EĞİTİM VİZYONU

“Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder” Turgut Cansever Cumhurbaşkanlığı ...
Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz: Eğitimci Kardeşlerimiz Bilgi ve Birikimlerini Güncellemeli

Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz: Eğitimci Kardeşlerimiz Bilgi ve Birikimlerini Güncellemeli

‘Bismillah’ “O ümmî Peygamber’e uyanlar (var ya), işte o Peygamber iyiliği emreder, onları kötülükten sakındırır, temiz şeyleri helâl, pis şeyleri h ...
EĞİTİM PARADİGMASINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

EĞİTİM PARADİGMASINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

Ülkemizde uzun süredir eğitim sisteminin uygun bir zemine oturmadığı ve ülke insanına uygun bir sistemin geliştirilemediği tartışmaları yapılmaktadır. ...
BİR EĞİTİM ÖNCELİĞİ OLARAK KİTABIN İLKELERİ (2)

BİR EĞİTİM ÖNCELİĞİ OLARAK KİTABIN İLKELERİ (2)

Kitap cenneti anlatır, cehennemi hatırlatır. Vakıa suresini okurken bunu çok açık bir şekilde hissederim. Yine iyi (takva) ve kötü (fücur) nün insan y ...
FELSEFE VE EĞİTİM FELSEFESİ OLMADAN…

FELSEFE VE EĞİTİM FELSEFESİ OLMADAN…

Giderek felsefenin kerih görüldüğü, bununla birlikte, birtakım iç ve dış etkenle birlikte, iş işin ehlinden ziyade, bürokratik teamüller içerisinde, ...
1 2 10 / 13 Yazılar