Etiket: İrade’den

Müslümanlık Manzarai Umumiyemiz

Müslümanlık Manzarai Umumiyemiz

İman-amel meseleleri geçmişte âlimler tarafından tartışılmış, farklı yaklaşımları, itikadi meselelerde mezheplerin oluşmasına dahi sebep olmuşsa da bi ...

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ!

‘Talim-terbiye mi, eğitim öğretim mi’ kelimelerinin işaret ettiği anlamlar faklı ve önemli olsa da; neticede söz konusu olan ‘insan’ olunca orada durm ...
2 / 2 Yazılar