Etiket: Gündem

Kulluğun Kuralları ve Piyasa Koşulları

Kulluğun Kuralları ve Piyasa Koşulları

Müminler Allah’a imanda karar kıldıktan sonra hayatı O’ndan kaçırmaları mümkün değildir… Çünkü iman kuru bir iddia ve boş bir temenni anlamına gelmiyo ...
Müslümanlık Manzarai Umumiyemiz

Müslümanlık Manzarai Umumiyemiz

İman-amel meseleleri geçmişte âlimler tarafından tartışılmış, farklı yaklaşımları, itikadi meselelerde mezheplerin oluşmasına dahi sebep olmuşsa da bi ...

Kriz, hayatın merkezini vurur; kalbi sıkar, beyni etkiler. Kritik bir andır o insan için; toparlanıp atlatabilir de, ya da teslim alır onu. Sebepsiz g ...
3 / 3 Yazılar