Yazar: Ramazan Kayan

Kulluğun Kuralları ve Piyasa Koşulları

Kulluğun Kuralları ve Piyasa Koşulları

Müminler Allah’a imanda karar kıldıktan sonra hayatı O’ndan kaçırmaları mümkün değildir… Çünkü iman kuru bir iddia ve boş bir temenni anlamına gelmiyo ...
HAYAT PAYLAŞMAKTIR

HAYAT PAYLAŞMAKTIR

İnsan hırslıdır, hırçındır… Tabii ki, insanın ne olduğunu, insanı yaratan en iyi bilir… ‘’Doğrusu insan hırslı ve açgözlü yaratılmıştır.’’ (Meariç, ...

EĞİTİMİN AMACI VE AÇMAZI

En büyük öğretici Allah’tır. En güzel terbiye edici âlemlerin Rabbi’dir. En büyük sanat, en yüce meslek, en yüksek marifet; maarif yani eğitimdir… ...
‘Haze’l-Beyt’

‘Haze’l-Beyt’

Ev’in Sahibi’nin misafirleriyiz... Hazlarımızı tatmin etmek için değil huzur bulmak ve hayra ermek için... Hatalardan sıyrılıp hizaya gelmek için... ...
4 / 4 Yazılar