Yazar: Ümit Aktaş

Siyaset ve İman İlişkisi

Siyaset ve İman İlişkisi

İslam dünyasında yasama faaliyetleri, başlangıçta yönetimsel aygıttan özerk veya bağımsız ve hatta sivil bir faaliyet olarak sürdürülmüştür. Dolayısıy ...
Tarihsel Krizler ve Kritik

Tarihsel Krizler ve Kritik

İslam Tarihinin Başlangıcındaki Kriz Fertlerin kanun önünde eşitliğinin sağlandığı ve yönetimin adaleti sağlamakla mükellef olduğu İslamî yönetim, “e ...

EĞİTİM VE SİYASET

Bilindiği gibi Peygamber (as)’in insanları çobanlara benzettiği bir hadisi vardır. Elbette ki bu, bir sürü ve gütme ilişkisinden çok, bir sorumluluk v ...
Cemaatten Devlete, Devletten Şirkete

Cemaatten Devlete, Devletten Şirkete

Şurası iyi bilinmeli ki hakkıyla yapılan bir istişare asla vakit ve hız kaybı değildir. Tam aksine toplumları yıkıma götüren kararların çoğu, alelace ...
4 / 4 Yazılar