31 Mart vakası Jakoben ve Liberal kampın savaşı ve arada ezilenler

Sait ALİOĞLU

 

YAKIN tarihimizin, Tanzimat’ın ilanı ile birlikte, değişen devlet ve toplum anlayışına binaen vücuda gelen olaylarla bağlantısı olduğunu düşündüğümüz 31 Mart vakası, bir yandan kendisinden önce cereyan eden olayların bir sonucu ve öbür yandan da, otoriter bir cumhuriyetin kurulma arifesinde, ona sağlam bir meşruiyet oluşturma adına, bir indirgemeyle yaftalama ve karalamaya yönelik olarak irticaın (gericiliğin) güya kendine zaman ve zemin bulduğu bir havanın estirilmesi adına, kurucu aklın marifetiyle ele alındığı görülmektedir. Devleti kurtarma ideolojisi olarak okunabilecek İslamcılıkla birlikte, bir ayağının zaman içerisinde oluştuğu doğru bir tespiti içermesine rağmen, Fransız ihtilali sonucunda, Batının hâkimiyet alanının giderek genişlemesi sonucu kan kaybeden devleti kurtarma çabaları hız kazanmıştı.


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :