27 Nisan E-muhtırası ve Askeri Vesayetin Serencamı

Sait ALİOĞLU

 

KEMALIST sistem, darbeciliğini, Osmanlı’nın modern döneminde vuku bulan ve ihtilalci mantığın itmesiyle kendine zaman ve zemin bulan bir vasatta İttihatçılardan devraldığı darbeci geleneği kendi tarihi boyunca sürdürmeye çalışmıştı. İşte doksan küsur yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca lağvedilen birinci meclisten buyana, özellikle de Kemalist sistemin yıpranmaya yüz tuttuğu altmışlı yıllarla birlikte, Kemalist karakterli askeri darbelerin artarak devam ettiği görülmektedir. Hangi ideolojik saikle yapılmış olursa olsun ve darbe sonrasında hangi toplumsal, siyasi, din/mezhebin yararına olursa olsun, yapılan bu darbelerin milletin iradesini yok ettiği ve vesayeti alabildiğine alenileştirdiği de o oranda görülecektir


 • Sayı: 165
 • Sayı: 164
 • Sayı: 163
 • Sayı: 162
 • Sayı: 161
 • Sayı: 158
 • Sayı: 157
 • Sayı: 156
 • Sayı: 155
 • Sayı: 154.Sayı
 • Sayı: 153
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email :